^ Back to Top

2008

ZEBRANIE WIEJSKIE

 

    Dnia 15.10.2008r. o godz. 19.00 w Sali Wiejskiej Domu Kultury w Niepruszewie odbyło się Zebranie Wiejskie, które w całości zostało poświęcone planom finansowym sołectwa na rok 2009. Na spotkaniu zebrało się około 30 mieszkańców wsi, członkowie Rady Sołeckiej (5 członków) oraz sołtys.

 

    Zebranie rozpoczął sołtys podsumowując dotychczasowe inwestycje i przedsięwzięcia, które zostały zrealizowane bądź będą zrealizowane do końca bieżącego roku. Były to:

 

- budowa oczyszczalni ścieków w Niepruszewie (oficjalne otwarcie miało miejsce 14.10.2008r.)

 

- budowa oświetlenia na ul. Jarzębinowej

 

- budowa oświetlenia na ul. Leśnej

 

- utworzenie parku leśnego

 

    Dalsza część spotkania poświęcona była stworzeniu planów inwestycyjnych na rok 2009. Wśród wniosków złożonych przez mieszkańców znalazło się:

 

- postawienie 1 lampy przy wejściu na boisko sportowe

 

- ustawienie 1 lampy na końcu ul. Starowiejskiej (przy byłym PGR)

 

- fotoradar na ul. Poznańskiej

 

- odnowienie terenu przed dzwonnicą (Powstała kwestia związana z zarządem tym terenem. Konieczne jest ustalenie kompetencji gminy w tym zakresie)

 

    Na zakończenie Zebrania wywiązała się dyskusja z wolnymi głosami mieszkańców, w których apelowano m.in. o:

 

- zapewnienie stałej czystości wokół pojemników przeznaczonych do segregacji odpadów

 

- zwrócenie uwagi na fakt, że jeden samochód zabiera zarówno odpady plastikowe jak i papier, czy szkło (brak segregacji na samochodzie)

 

- zorganizowanie osoby dbającej na stałe o czystość przystanków autobusowych i innych obiektów użyteczności publicznej,

 

Pojawiła się również kwestia związana z wywozem nieczystości płynnych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Niepruszewo, gdzie zwrócono uwagę na fakt swego rodzaju monopolu ZGK w Buku na wywóz tychże nieczystości oraz na wysokie ceny tego wywozu związane z brakiem konkurencji w tym zakresie. Poddano również uwadze fakt, iż powstanie nowej oczyszczalni ścieków w żaden sposób nie obniży stawki wywozu tychże nieczystości. Temat ten pozostawiono do rozpatrzenia podczas walnego zebrania członków Spółdzielni Mieszkaniowej, na którą warto zaprosić Burmistrza i Kierownika ZGK w Buku.

FESTYN WIANKI 2008

 

Jak co roku w pierwszą sobotę po zakończeniu roku szkolnego, która w tym roku przypadała 21 czerwca, w Niepruszewie odbył się Festyn „WIANKI”. Po raz drugi głównymi organizatorami tego przedsięwzięcia były organizacje działające w naszej miejscowości: Rada Sołecka, Rada Rodziców z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, Koło Gospodyń Wiejskich, Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Niepruszewie. Przygotowania do festynu rozpoczęły się już kilka miesięcy przed planowanym terminem. Ostatnie dni były jednak dla organizatorów szczególnie intensywne. Konieczne było: wydrukowanie i sprzedaż losów, rozwieszenie plakatów, zgromadzenie nagród w loterii fantowej, załatwienie bramek do turnieju oldbojów, sceny i innych niezbędnych akcesoriów.

 

W sobotę 21 czerwca od godziny 8 rano rozpoczęło się przygotowywanie głównej sceny Festynu. O 11 na boisku szkolnym już rozlegały się dźwięki muzyki, które świadczyły o zakończeniu etapu instalowania całego osprzętu. W tym samy czasie przy scenie powstawały stoiska z gastronomią obsługiwane przez panie z KGW i KPZERiI, które z minuty na minutę zapełniały się wspaniałymi smakołykami. Na boisku szkolnym zostały rozłożone również dmuchane obiekty (zjeżdżalnia i zamek), a także trampolina, które cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych.

 

Festyn rozpoczęły o godz. 13 dzieci w wieku 3 – 5 lat, które na boisku sportowym stanęły w szranki biegowe. Zmaganiom najmłodszych przyglądali się rodzice i znajomi, a emocji nie brakowało. O godz. 13.30 biegi rozpoczęli uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Niepruszewie, którzy zmierzyli się w zmaganiach ulicznych. Areną była jak zwykle ulica Starowiejska. W tym samym czasie na boisku sportowym rozgrywał się turniej piłki nożnej oldbojów. Brały w nim udział cztery drużyny z: Dusznik, Niepruszewa, Przeźmierowa i Grzebieniska. Od początku imprezy na boisku szkolnym dzieci mogły spróbować swoich zdolności artystycznych w rysowaniu, a ich dzieła można było podziwiać: na kartkach wywieszonych na budynku szkolnym oraz… na kostce brukowej na terenie boiska.

 

Po zakończeniu zmagań sportowych jedyną „areną” Festynu było już tylko boisko szkolne. I tak na scenie można było podziwiać występy dzieci przedszkolnych oraz uczniów „zerówki”, posłuchać śpiewu dziewczyn z Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Buku i harcerzy, a także zobaczyć występ grupy AVE z Kicina. Między poszczególnymi występami odbywały się dekoracje zwycięzców w biegach oraz w turnieju piłki nożnej (ZOBACZ ZWYCIĘZCÓW). Mogliśmy również zobaczyć pokaz karate w wykonaniu dzieci należących do sekcji karate w Niepruszewie.

 

Cały czas trwały również konkursy strzelania z wiatrówki i rzut lotką oraz zbierane były wianki, które przynoszono do konkursu. Wieczorem miał się bowiem dokonać wybór najładniejszego z nich. Podczas trwania Festynu były rozprowadzane losy w loterii fantowej, w której do wygrania był m.in. 32’’ telewizor LCD marki FUNAI o wartości ok. 1 800,00 zł! Chętnych przyciągały również inne nagrody, wśród których znalazł się rower górski, okno PVC, narzędzia elektro – techniczne i wiele innych. Do godziny 21, kiedy odbyło się losowanie nagród, zostało sprzedanych 1000!!! losów. Całkowity dochód z loterii był przeznaczony, jak co roku, na rzecz dzieci z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Niepruszewie.

 

Kulminacyjnym momentem było oczywiście losowanie nagród. Wszyscy liczyli na nowy telewizor. Tym razem zwycięzcą okazał się mieszkaniec Brzozy, co świadczy o dużej popularności Festynu także poza granicami naszej miejscowości.

 

Po emocjach związanych z losowaniem, przyszedł czas na korowód z wiankami nad jezioro. Wszyscy ustawili się za wozem strażackim, który jechał na przedzie korowodu i z pochodniami w dłoniach udali się nad niepruszewskie jezioro. Tam zgodnie z tradycją Nocy Świętojańskiej wianki zostały puszczone na wodzie.

 

Po powrocie znad jeziora wszyscy bawili się w zabawie tanecznej, która trwała do późnych godzin nocnych...

 

 

 

Do zobaczenia za rok….

 

 

 

Organizatorzy Festynu WIANKI składają

 

serdeczne podziękowania:

 

 

 

- członkom wszystkich organizacji będących współorganizatorami Festynu

 

- nauczycielom i pracownikom Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Niepruszewie

 

- członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepruszewie

 

- policjantom z Komisariatu Policji w Buku

 

 

 

za pomoc przy organizacji i prowadzeniu tej wspólnej zabawy

 

 

 

Słowa podziękowania kierowane są również do firm:

 

 

 

DAVEX

 

KIE

 

METREX

 

OBI

 

PASO

 

WINKIEL

 

 

 

za wsparcie finansowe

 

 

 

oraz dla

 

 

 

Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Buk

 

Andrzeja Jankowskiego

 

 

 

za patronat i ufundowanie pucharów w turnieju oldbojów

 

 

 

Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Buku

 

Grażyny Andrzejewskiej

 

 

 

za wsparcie finansowe i organizacyjne

 

 

 

Kierownika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Buku

 

Andrzeja Króla

 

 

 

za udostępnienie bramek i sceny

 

 

 

Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Buku

 

Mariana Miczka

 

 

 

za udostępnienie i transport kontenerów na śmieci oraz sanitariatów

 

 

 

 

 

WSZYSTKIM, KTÓRZY W JAKIKOLWIEK SPOSÓB PRZYCZYNILI SIĘ DO FAKTU

 

ŻE 21 CZERWCA MOGLIŚMY SIĘ WSPANIALE BAWIĆ

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !!!

 

 

            Zdjęcia z FESTYNU  znajdziesz TUTAJ >>>

JUBILEUSZ 80 - LECIA OSP

 

Dnia 14 czerwca obchodziliśmy w Niepruszewie uroczystości związane z jubileuszem 80 - lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej. Podczas obchodów związanych z tym wydarzeniem, jednostka OSP otrzymała nowy sztandar. Uroczystość zgromadziła w Niepruszewie wielu wspaniałych gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele: Straży Pożarnej z zarządu województwa wielkopolskiego, samorządu Miasta i Gminy Buk, duchowieństwa związanego ze Strażą Pożarną, innych organizacji działających na terenie gminy oraz członkowie jednostek OSP z okolicznych miejscowości.

 

Obchody rozpoczął uroczysty przemarsz uczestników ulicami Niepruszewa do kościoła parafialnego, gdzie o godz. 15.00 została odprawiona uroczysta msza św. W jej trakcie dokonano poświęcenia nowego sztandaru, ufundowanego przez Miasto i Gminę Buk, sołectwa Niepruszewo, Kalwy i Cieśle oraz innych sponsorów. Po zakończonej mszy, wszyscy udali się na pobliski plac, gdzie miały miejsce dalsze uroczystości. Na początek został odegrany hymn narodowy, a umocowana na drabinie wozu strażackiego, pod niebo została wyniesiona biało czerwona flaga. Następnie nastąpiło krótkie wystąpienie Prezesa OSP w Niepruszewie p. Tadeusza Raburskiego, w czasie którego powitał on wszystkich zgromadzonych. Po nim głos zabrał p. Włodzimierz Niespodziany przedstawiając krótki rys historyczny jednostki oraz jej obecne władze. W dalszej kolejności nastąpiło uroczyste przekazanie nowego sztandaru. Z rąk przedstawiciela fundatorów, p. Wiceburmistrz Aleksandry Wawrzyniak, został on przekazany Prezesowi Wojewódzkiego Zarządu OSP, który następnie wręczył go Prezesowi OSP Niepruszewo p. Tadeuszowi Raburskiemu. Po pokazaniu sztandaru zebranym oddano go w ręce pocztu sztandarowego. Dalszy przebieg uroczystości związany był z dekoracjami. Na początku udekorowano nowy sztandar srebrnym medalem dla jednostki OSP Niepruszewo, a następnie wręczono medale zasłużonym członkom jednostki. Na koniec pozostały życzenia od przedstawicieli różnych organizacji i stowarzyszeń, które odbierali członkowie zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepruszewie.

 

Po zakończeniu oficjalnych uroczystości, goście zostali zaproszeni na poczęstunek do Domu Kultury, a pozostali uczestnicy uroczystości na tradycyjną grochówkę.

 

 

 

Życzymy wszystkim Druhom Strażakom z jednostki OSP Niepruszewo dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności

 

oraz by zawsze szczęśliwie wracali z każdej akcji ratującej nasze mienie, zdrowie i życie.

 

 

 

 

 

ZOBACZ ZDJĘCIA Z UROCZYSTOŚCI >>>

 

 

 

RYS HISTORYCZNY JEDNOSTKI OSP NIEPRUSZEWO >>>

 

 

WIELKANOC 2008

 

 

 

Święta Wielkanocne, to czas radości. Chwile spędzane w gronie najbliższych, wiosenna pogoda, czy piękne zwyczaje związane z tym świętem sprawiają, że możemy choć na chwilę zapomnieć o szarej codzienności. Po świątecznej Niedzieli, kiedy wszyscy razem, w gronie rodziny i przyjaciół zasiadamy do świątecznego stołu, na którym znajdujemy potrawy poświęcone dzień wcześniej w naszych kościołach, przychodzi Poniedziałek Wielkanocny, który tradycyjnie kojarzy się z polewaniem wodą. Przez wielu bywa on nazywany "Lanym Poniedziałkiem" lub "Śmigusem - Dyngusem". Ten ostatni, to połączenie dwóch obrzędów "śmigusa", czyli  symbolicznego bicia się witkami wierzby lub palmami oraz wzajemnego oblewania się wodą; i "dyngusa", który wywodzi się od wiosennego składania wzajemnych wizyt u znajomych i rodziny połączony ze zwyczajowym poczęstunkiem. Włóczebnicy (dyngus po starosłowiańsku nazywał się włóczebny) mieli przynosić szczęście, a jeśli nie zostali należycie za tę usługę wynagrodzeni smakołykami i jajkami, robili gospodarzom różne nieprzyjemne psikusy.

 

W Niepruszewie od bardzo dawna, Poniedziałek Wielkanocny kojarzy się z "Siwkami", czyli Przebierańcami chodzącymi od domu do domu i składającymi świąteczne życzenia, a przy tym dającymi pokaz tańca Baby i Dziada przy akompaniamencie Grajka, który przygrywa na akordeonie. W skład tej barwnej grupy wchodzą również tzw. Koniki, Kominiarze oraz Słomiany Niedźwiedź pilnowany przez Poganiacza. Najwięcej zamieszania, zwłaszcza wśród dzieci wywołują Koniki i Kominiarze, które starym zwyczajem wszystkich złapanych "murzą".

 

Również w tym roku, grupa młodych mieszkańców Niepruszewa postanowiła kultywować starą tradycję i przy współpracy starszych, pamiętających dawnych Przebierańców, przygotowała jakże lubiane "Siwki". Wszystko zaczęło się tuż przed godziną 11, kiedy wszyscy uczestnicy zebrali się wspólnie i rozpoczęli przygotowania. Zabiera to sporo czasu, a szczególnie duży wysiłek sprawia przygotowanie "stroju" dla Słomianego Niedźwiedzia. Przed godziną 13 wszystko było już gotowe i przebierańcy ruszyli na wieś. Obchodząc od domu do domu spotykali się z serdecznym przyjęciem wszystkich. (Niektórzy dawali nawet dowód swej sympatii drobną monetą lub banknotem). Chodzenie po całym Niepruszewie zajęło Przebierańcom całe popołudnie. Trwałym (do czasu) śladem ich obecności pozostawały wybrudzone twarze młodych.

 

I tak wieloletniej tradycji stało się zadość...

 

Szczególnie cieszy, że młodzi potrafią sami zadbać o kultywowanie starych obyczajów. Godnym podkreślenia jest fakt, że za przygotowania odpowiadają sami we własnym zakresie. Dotyczy to szczególnie przygotowanych strojów. Niepokoi tylko fakt, że "Siwki" spotykają się z coraz mniejszym zainteresowaniem ze strony pozostałych mieszkańców. Brakuje już tego tłumu dzieci czekających na ich wymarsz i płoszących się na każdy widok jednego z przebierańców.

 

Mamy nadzieję, że ów zwyczaj w Niepruszewie nie zaginie, a wszystkim którzy przyczynili się do zorganizowania tego wydarzenia DZIĘKUJEMY!!!

 

 

 

Do zobaczenia za rok….

 

            Zobacz Siwki w 2008r. i te sprzed kilkudziesięciu lat TUTAJ >>>  

ODNOWIENIE ELEWACJI DOMU KULTURY

 

Jeżeli ktoś myślał, że działalność mieszkańców Niepruszewa w "czynie społecznym" skończyła się wraz z upadkiem PRL-u, ten musi przyznać się do wielkiej pomyłki. W ostatnim czasie elewacja zewnętrzna budynku Domu Kultury, od strony ul. Starowiejskiej, zyskała nowy wygląd. A wszystko to z inicjatywy Przewodniczącego Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, a zarazem członka Rady Sołeckiej wsi oraz opiekuna Sali Wiejskiej znajdującej się w Domu Kultury, pana Arkadiusza Szymańskiego. Na jego prośbę o pomoc w odnowieniu elewacji, bez wahania odpowiedziało czterech mieszkańców Niepruszewa, którzy w niespełna dwa dni nadali budynkowi całkowicie zmieniony wygląd. Z ogromnym zapałem pracowali nad tym, aby ten reprezentacyjny obiekt zyskał nowy blask. Wartym podkreślenia jest fakt, że zapału tych ludzi, skądinąd członków Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, mogłoby pozazdrościć wielu młodych mieszkańców naszej wsi. Dali oni wspaniały przykład tego, że można osiągnąć tak wiele nie oglądając się na innych.

 

Dom Kultury w Niepruszewie pod koniec 2006 roku, w części przeznaczonej na Salę Wiejską, został gruntownie odremontowany wewnątrz. Całkowicie odnowione wnętrza z powodzeniem przyciągają wielu chętnych do organizowania szeregu imprez. Niestety remont nie obejmował odnowienia zewnętrznej części budynku, która skutecznie odstraszała wielu chętnych do skorzystania z Sali. Już w 2007r. podjęto działania polegające na wykonaniu wykończeń przy zamontowanych oknach i uzupełnieniu ubytków w tynku. Całość czekała jednak na odmalowanie, które zostało wykonane 4 i 5 kwietnia, dzięki pracy samych mieszkańców Niepruszewa. Materiały do wykonania prac zapewniła Rada Sołecka. Nad całością czuwał Pan Arek, który również zadbał o to, aby pracujący nie zasłabli z niedożywienia...

 

To naprawdę wspaniałe doświadczenie, kiedy widać zapał ludzi do pracy społecznej dla dobra wszystkich mieszkańców. Szkoda, że chętnych do pomocy było tak niewielu, ale tym większa im chwała !!!

 

 

            Zobacz jak pracowano przy malowaniu Domu Kultury i jaki jest efekt pracy 

ZEBRANIE WIEJSKIE

 

            Dnia 21 lutego 2008r. o godz. 18.30 w sali Domu Kultury w Niepruszewie, odbyło się Zebranie Wiejskie w całości poświęcone podsumowaniu działań Rady Sołeckiej i Sołtysa w roku 2007 oraz przedstawieniu działań planowanych do zorganizowania w roku 2008. W Zebraniu udział wzięło ok. 100 osób, co stanowi ok. 10% ogółu wszystkich dorosłych mieszkańców Niepruszewa. Na Zebranie zaproszeni zostali również Burmistrz Miasta i Gminy Buk, Komendant Komisariatu Policji w Buku, Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej z Buku oraz Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Niepruszewa. Wszyscy zaproszeni goście przybyli na spotkanie.

 

           Zebranie rozpoczął Sołtys wsi przedstawiając sprawozdanie z funkcjonowania Rady Sołeckiej w roku 2007. Wśród wymienionych działań znalazły się m.in.

 

 • ZEBRANIA RADY SOŁECKIEJ – 1 x W MIESIĄCU

 • ZEBRANIA WIEJSKIE – 1 x NA KWARTAŁ

 • URUCHOMIENIE STRONY INTERNETOWEJ NIEPRUSZEWA PROMUJĄCEJ WIEŚ W INTERNECIE I BĘDĄCEJ ŹRÓDŁEM AKTUALNYCH INFORMACJI O WSI DLA MIESZKAŃCÓW, RÓWNIEŻ MIESZKAJĄCYCH ZA GRANICAMI KRAJU; TABLICE INFORMACYJNE

 • WSPÓŁPRACA PRZY OPRACOWANIU ORAZ ZATWIERDZENIU PRZEZ ZEBRANIE WIEJSKIE PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NIEPRUSZEWO W LATACH 2007 – 2013

 • DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ I ZINTENSYFIKOWANIE JEJ EKSPLOATACJI NA RZECZ MIESZKAŃCÓW.

 • WSPÓŁORGANIZOWANIE FESTYNU WIANKI 2007

 • WSPIERANIE INICJATYW KULTURALNYCH NA TERENIE WSI:

 • WSPARCIE DLA POWOŁANEGO KOŁA POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW, RENCISTÓW I IWALIDÓW (POWSTAŁO Z INICJATYWY CZŁONKA RADY SOŁECKIEJ – P. ARKADIUSZA SZYMAŃSKIEGO)

 • WSPÓŁORGANIZOWANIE 35 LECIA POWSTANIA KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH W NIEPRUSZEWIE

 • WSPARCIE NA RZECZ OSP NIEPRUSZEWO

 • ORGANIZACJA TRANSPORTU NA DOŻYNKI GMINNE W DAKOWACH SUCHYCH

 • DIALOG Z MŁODZIEŻĄ

 • ZORGANIZOWANIE SPOTKANIA Z MŁODZIEŻĄ

 • WSPARCIE DLA INICJATYWY UTWORZENIA SEKCJI SYSTEMU WALKI

 • INTERWENCJE W KWESTIACH:

 • PRZESUNIĘCIE ZNAKÓW INFORMUJĄCYCH O MIEJSCOWOŚCI NIEPRUSZEWO

 • ZBUDOWANIA CHODNIKA NA ULICY LEŚNEJ

 • WŁĄCZENIA DO WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY BUK W ROKU 2008 OŚWIETLENIA NA ULICY LEŚNEJ

 • WYKORZYSTYWANIA SALI GIMNASTYCZNEJ W WEEKENDY

 • MONITOROWANIE AKTUALNYCH INWESTYCJI (BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, WAŁOWANIE DRÓG)

 • WYDATKI:

 • ŁĄCZNA KWOTA PONIESIONYCH WYDATKÓW Z BUDŻETU MIASTA I GMINY:

 • 9 423,73 zł W TYM:

 • 4520,50 zł – DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ

 • 3778,49 zł – IMPREZY KULTURALNE

 • 1124,74 – POZOSTAŁE WYDATKI

 • PRZYCHODY Z WYNAJMU SALI WIEJSKIEJ: 3 210,00 ZŁ

 • WYDATKI BIEŻĄCE NA UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI: 3049,00Z ZŁ

 

            Do przedstawionego sprawozdania nie było żadnych pytań ani wątpliwości ze strony zgromadzonych mieszkańców.

 

 

 

            Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Buk, który zrelacjonował działania samorządu, które w sposób bezpośredni lub pośredni dotyczyły wsi Niepruszewo. Najistotniejszym punktem była budowa oczyszczalni ścieków, która przebiega bez żadnych zakłóceń i ma się zakończyć już w pierwszej połowie bieżącego roku. Rozruch jest planowany na koniec 2008r. Oczyszczalnia docelowo będzie oczyszczać 300m3 ścieków na dobę. Ściśle związany z zagadnieniem oczyszczalni ścieków jest temat kanalizacji sanitarnej, która ma być wybudowana. Burmistrz zapewnił, że projekt techniczny tego przedsięwzięcia jest w trakcie opracowywania. W pierwszym etapie prac ma być skanalizowana południowa część Niepruszewa (ul. Starowiejska, ul. Kwiatowa, ul. Szkolna, ul. Krótka oraz ul. Słoneczna). W dalszej kolejności konieczne będzie przejście pod drogą 307 (ul. Poznańska) na tereny "Nowego Osiedla" i dalej do Kalw. Z uwagi na ukształtowanie terenu konieczne będzie wybudowanie kilku przepompowni. Jeszcze nie wiadomo gdzie będą zlokalizowane. Koszt budowy I etapu kanalizacji szacowany jest na 8 mln PLN. Kolejnym, poruszanym przez Burmistrza był temat ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem (obecnie WIMA), który w kwietniu b.r. przejdzie w administrowanie Miasta i Gminy, a konkretnie Ośrodka Sportu i Rekreacji. Ma to służyć lepszemu zagospodarowaniu tego terenu. Jednocześnie poinformował mieszkańców, iż na fragmencie terenu, który obecnie jest wykorzystywany jako parking jest planowana budowa hotelu. Trwają poszukiwania inwestora. Kolejnym zagadnieniem była planowana budowa oświetlania na ul. Poznańskiej do Kalw z podkreśleniem, że będzie to oświetlenie niskie, czyli tzw. parkowe. Powrócił również temat Parku Leśnego, czyli terenu nad jeziorem naprzeciw zakładu Niwapol. Ma tam powstać teren rekreacji i wypoczynku dla wszystkich mieszkańców. Burmistrz wspomniał również o Planie Odnowy Miejscowości Niepruszewo, który został zatwierdzony przez Radę Miasta i Gminy Buk i jest przygotowany do złożenia. W budżecie na 2008r. są również zawarte środki finansowe na wsparcie tej inicjatywy w wysokości 250 tys. PLN. Poruszona została również kwestia stowarzyszenia, w skład którego wchodzą przedstawiciele trzech gmin: Buku, Dopiewa oraz Stęszewa którego celem będzie działanie na rzecz rozwoju terenów Jeziora Niepruszewskiego i Tomickiego oraz rzeki Samicy. Zebranie założycielskie tego stowarzyszenia miało miejsce 15 lutego w sali Domu Kultury w naszej miejscowości. W chwili obecnej trwa rejestrowanie stowarzyszenia w sądzie. Przedstawicielami naszej miejscowości w tym stowarzyszeniu są m.in. Daniela Kalemba, Krystyna Gajdzińska, Zbigniew Drąg, Daniel Kańduła oraz Waldemar Przybyszewski. Kolejnym zagadnieniem poruszonym przez Burmistrza był temat wywozu nieczystości stałych od mieszkańców gminy. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta i Gminy Buk, wszystkie samodzielne gospodarstwa domowe mają obowiązek wywozu co najmniej 25 l śmieci licząc na każdego mieszkańca. Temat ten spotkał się z licznymi wątpliwościami ze strony obecnych mieszkańców, którzy twierdzili m.in., że niejednokrotnie nie uda się uzbierać takiej ilości odpadów. Burmistrz ripostował, że 25l, to mała reklamówka, a wprowadzenie takiego obowiązku ma ukrócić proceder wywozu odpadów do lasów i okolicznych rowów.

 

            Po wystąpieniu Burmistrza rozpoczęła się seria zadawanych pytań. Pojawiały się następujące problemy:

 

- nawiezienie tłucznia na ul. Jarzębinowej - mieszane uczucia mieszkańców okolicznych domów (niektórzy są zadowoleni, inni wręcz przeciwnie - oburzeni)

 

- funkcjonowanie przedszkola w Niepruszewie - rodzice są zbulwersowani warunkami panującymi m.in. w szatni, czy sanitariatach oraz faktem że do przedszkola może bez trudu dostać się każdy. Przedstawicielka rodziców zaprosiła Pana Burmistrza do odwiedzenia tej placówki i przyjrzenia się bliżej wszystkim zarzutom. Padła deklaracja ze strony Burmistrza, że tak uczyni.

 

- kwestia pieniędzy, które niektórzy mieszkańcy "Nowego Osiedla" wpłacili na rzecz budowy kanalizacji sanitarnej. Pan Burmistrz odpowiedział, że te fundusze nie miały nic wspólnego z planowaną inwestycją, a za te pieniądze została zbudowana kanalizacja burzowa

 

-  p. Arkadiusz Szymański zapytał obecnego na sali Komendanta Komisariatu Policji o braki w funkcjonowaniu Policji na terenie wsi. Głównym zarzutem był brak kontroli drogowych, które temperowałyby kierowców przed niebezpieczną jazdą (zwłaszcza jeżeli chodzi o prędkość). Komendant odpowiedział, że jego zdaniem patroli jest wystarczająco, a dodatkowo często odwiedzają nas policjanci z Poznania, którzy ustawiają się wzdłuż drogi 307 z radarem.

 

            Pojawiły się również pytania dotyczące wątpliwości związanych z nowymi zasadami wywozu śmieci.

 

 

 

            Na zakończenie Pan Burmistrz  jak również Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego zwrócili się z prośbą o zgłoszenie się do nich osób, które znają jakiekolwiek fakty historyczne lub miejsca w naszej gminie związane z Powstaniem Wielkopolskim.      

 

            Na zakończenie Sołtys wsi podziękował wszystkim za przybycie oraz zaprosił na kolejne zebranie, które będzie miało miejsce już w maju.

SPOTKANIE NOWOROCZNE

 

 

 

           Początek nowego roku jest zawsze czasem szczególnych spotkań, podczas których wspominamy to co minęło i wybiegamy myślami w przyszłość. Ale jest to przede wszystkim czas, kiedy staramy się być razem; w gronie rodziny, przyjaciół, znajomych. Takie spotkanie, w gronie wszystkich działaczy organizacji z Niepruszewa, odbyło się 10 stycznia w Sali Wiejskiej. Na zaproszenie sołtysa i Rady Sołeckiej wsi przybyli przedstawiciele Koła Gospodyń Wiejskich, Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Rady Rodziców z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Niepruszewie. Wśród gości obecny był również proboszcz parafii niepruszewskiej ks. Roman Janecki.

 

            Na początku spotkania, po powitaniu wszystkich gości, zaproszona grupa teatralna z Dopiewa wystawiła jasełka. Było to wspaniale odegrane, przeniesione do współczesności przedstawienie, obrazujące przeżywane niedawno Boże Narodzenie. Po przedstawieniu, swoje życzenia wszystkim zgromadzonym złożyli: sołtys wsi Niepruszewo p. Daniel Kańduła oraz ksiądz Proboszcz. Następnie wszyscy uczestnicy symbolicznie przełamali się opłatkiem i odśpiewali kolędę. Gwar rozmów toczonych przy wspólnym stole ucichł, gdy grupa teatralna z Dopiewa wystawiła drugie z przygotowanych przedstawień. Tym razem była to "Pani Twardowska". Wszyscy uczestnicy spotkania byli zachwyceni wspaniałą grą aktorów, jak również ciekawą dekoracją i barwnymi kostiumami.

 

            Mamy nadzieję, że takie spotkania na stałe wejdą do kalendarza imprez kulturalnych Niepruszewa. Wszyscy uczestnicy bawili się doskonale, a co najważniejsze była to okazja do wspólnego spędzenia czasu. Sołtys wsi życzył, aby wszyscy mieszkańcy potrafili stworzyć jedną wspólnotę, a uczestnicząc w tym spotkaniu można było poczuć, że te życzenia się spełniają.

 

           

 

            Zdjęcia ze spotkania noworocznego w Niepruszewie TUTAJ >>>

SYLWESTER 2007

SYLWESTER 2007

 

           31 grudnia o północy pożegnaliśmy stary 2007, a rozpoczęliśmy nowy 2008 rok. Ten wyjątkowy wieczór i noc wszyscy chcieli spędzić jak najprzyjemniej i dlatego ilu ludzi, tyle pomysłów na zabawę. Jedni spędzili czas na hucznych zabawach, niektórzy kameralnie w gronie najbliższych znajomych i krewnych, a jeszcze inni w domu przed telewizorem, uczestnicząc w transmitowanych przez niemal wszystkie stacje balach pod chmurką.

            W tym roku również w Niepruszewie mogliśmy spędzić tego Sylwestra na wspaniałej zabawie zorganizowanej wspólnie przez Koło Gospodyń Wiejskich i Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Na Sali Wiejskiej zgromadziło się blisko 90 osób, które przy akompaniamencie wspaniałej muzyki bawiły się dosłownie do białego rana (zabawa skończyła się bowiem o 6 rano!!!). Wszyscy uczestnicy tego balu byli zachwyceni wspaniałą atmosferą oraz świetnym przygotowaniem całej imprezy. W tym miejscu należą się ogromne słowa uznania dla wszystkich osób, które aktywnie włączyły się w przygotowanie tak wspaniałej uroczystości. Jak wielki to wysiłek wie zapewne każdy, kto kiedykolwiek porwał się na zorganizowanie podobnego przedsięwzięcia. Całością prac kierowały zarządy organizacji z p. Danielą Kalembą - przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich oraz p. Arkadiuszem Szymańskim - przewodniczącym Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na czele. Jak wspaniale zorganizowana była zabawa niech świadczy fakt, że do ostatniej chwili na parkiecie bawiły się niemal wszystkie pary. A bawili się wszyscy: starsi i młodsi, mieszkańcy Niepruszewa i okolic. Zaproszenia na zabawę rozeszły się błyskawicznie, w kilkanaście dni. Zabawy organizowane na Sali Wiejskiej w Niepruszewie cieszą się coraz większym zainteresowaniem, a organizatorzy już zapowiedzieli, że będą się odbywały częściej. Podczas uroczystości życzenia bawiącym się gościom złożył również sołtys wsi Niepruszewo Daniel Kańduła.

            Zdjęcia z zabawy sylwestrowej w Niepruszewie zobaczysz TUTAJ >>>

 

            A o północy całe Niepruszewo rozbłysło tysiącami fajerwerków. Tradycyjnie już wszyscy wybiegli z domów oraz lokali aby w ten sposób uczcić nadejście Nowego Roku. Rozbłyskom rac i hukowi petard nie było końca. Szczęśliwie tej nocy nikomu nic złego się nie stało.

            Zdjęcia sztucznych ogni nad Niepruszewem TUTAJ >>>

 

            Po sylwestrowych szaleństwach czas wracać do normalnych obowiązków. Oby ten Nowy Rok był dla nas wszystkich szczęśliwy i łaskawy. Niech na naszych twarzach gości tylko uśmiech, a w sercach radość i szczęście. A na następne szaleństwa sylwestrowej nocy przyjdzie nam poczekać CAŁY ROK