^ Back to Top

2007

ZEBRANIE WIEJSKIE

 

 

 

Dnia 15.05.2007r. odbyło się pierwsze Zebranie Wiejskie zwołane przez nowego Sołtysa i Radę Sołecką.

 

Na spotkaniu podejmowane były następujące tematy:

 

Terminy spotkań Rady Sołeckiej (1 x w miesiącu)

 

 

 

Tablice ogłoszeń (aktualne informacje i komunikaty)

 

- przy kościele

 

- przy budynku poczty w Niepruszewie

 

- planowana jeszcze jedna na ul. Jarzębinowej

 

- na ul. Leśnej

 

Uruchomiony jest adres e – mail sołectwa: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wkrótce zostanie uruchomiona strona internetowa WWW.niepruszewo.org.pl , na której znajdą się wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania sołectwa

 

Podział obowiązków wśród członków rady

 

- p. Arek Szymański – kwestia Sali wiejskiej (wypożyczanie)

 

Sala wiejska

 

- kwestia doposażenia (co zostało zmodernizowane i zakupione do Sali: rolety, zmywarka, butla gazowa, garnki, czajniki elektryczne itp.)

 

- wynajem Sali wiejskiej bez problemu – ma służyć mieszkańcom

 

Przedsięwzięcia na terenie wsi:

 

- oczyszczalnia ścieków – umowa podpisana, realizacja do końca września 2008r.

 

- po wybudowaniu oczyszczalni zostanie zrealizowane przedsięwzięcie polegające na opracowaniu planu finansowego budowy kanalizacji w Niepruszewie

 

Pieniądze do dyspozycji sołectwa na rok 2007 to: 8013,00 zł z przeznaczeniem na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego.

 

Sala gimnastyczna w Niepruszewie

 

- dostępna dla mieszkańców za odpłatnością

 

- zapewnienie burmistrza, iż jest możliwe otwarcie w weekend, ale jeszcze musi być w tej sprawie porozumienie z Dyrektorem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Niepruszewie

 

Oświetlenie

 

- ul. Jarzębinowa jest w budżecie, jest kwestia przygotowania dokumentacji budowlanej

 

- ul. Leśna nie została zaplanowana w budżecie na rok 2007, będziemy zabiegać o wpisanie do inwestycji na rok 2008

 

- Starowiejska na końcu wsi (na chwilę obecną nie ma takiej możliwości)

 

Zostały uruchomione prace interwencyjne na terenie sołectw: Niepruszewo, Kalwy, Cieśle. Do prac m.in. porządkowych zostało przeznaczonych 6 osób, zgłaszają się 2.

 

Jest szansa na pozyskanie funduszy na Odnowienie Wizerunku Wsi w ramach pomocy na lata 2007 – 2013 możemy zyskać nawet 650 tys. zł

 

- wykorzystanie: Centrum Wsi (odnowienie bazy sportowej + budynku, w którym znajduje się Sala Wiejska) więcej…

 

Jezioro:

 

- oczyszczenie i prace związane z wyglądem w ramach programu LIDER w łączności z gminami Stęszew i Dopiewo

 

- kwestia dzierżawy terenu ośrodka wypoczynkowego (do kwietnia 2008r., późniejszy los będzie przedmiotem debaty Rady Miasta i Gminy we wrześniu)

 

Obwodnica Niepruszewo – nie ma odpowiedzi ze strony WZDW na temat proponowanej trasy. W planach na lata 2007 – 2013 nie ma takiej obwodnicy. Duża szansa związana z organizacją EURO

 

Pozostałe tematy

 

 

 

Niepokojący jest fakt, że w Zebraniu uczestniczyło tak niewielu mieszkańców wsi.

 

Chcę przypomnieć, że Zebranie Wiejskie jest główną władzą na terenie wsi. Rada Sołecka i Sołtys są odpowiedzialni za realizację zadań przedstawianych przez to zgromadzenie.

Zebranie które miało miejsce 15 maja pokazało jak wielkie jest zainteresowanie sprawami wsi wśród mieszkańców. Musimy wszyscy zdać sobie sprawę, że bez wspólnych inicjatyw nie mamy szans na realny rozwój naszego miejsca zamieszkania.