^ Back to Top

2007

ZAŁOŻENIE KOŁA PZERiI

 

 

 

            Z wielką radością przyjęliśmy inicjatywę p. Arkadiusza Szymańskiego, członka Rady Sołeckiej wsi Niepruszewo, który postanowił zorganizować i założyć w naszej miejscowości struktury Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Koło to podlegać będzie bezpośrednio oddziałowi Związku w Buku.

 

            Inicjatywa p. Arka spotkała się z pięknym odzewem ze strony mieszkańców naszej wsi. Obecnie koło w Niepruszewie liczy już blisko 50 członków, choć jego struktury działają dopiero od 17 maja, a chętnych ciągle przybywa.

 

            W najbliższych dniach członkowie Koła będą mogli uczestniczyć w pierwszej wycieczce po miejscowościach Wielkopolski.

 

            Dnia 17 maja odbyły się również wybory władz Koła w Niepruszewie.

 

            Przewodniczącym został p. Arek Szymański, a jego zastępcą p. Krystyna Gajdzińska. Funkcję sekretarza Koła sprawować będzie p. Romana Dolata, a skarbnikiem została p. Wanda Kilanowska. Panie Joanna Romańczuk i Daniela Kalemba zostały oddelegowane do zarządu Koła jako członkinie.

            Życzymy Zarządowi i Członkom Koła w Niepruszewie wiele radości z uczestnictwa w tej formie stowarzyszenia. Mamy nadzieję, że wszyscy znajdą tutaj coś dla siebie i będą mogli z zapałem i entuzjazmem angażować się w życie naszej wspólnoty.