^ Back to Top

2007

SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ

SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ

 

           Dnia 12 grudnia br. o godz. 19.00 odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Sołeckiej z niepruszewską młodzieżą. Inicjatorem był sołtys wsi oraz członek Rady p. Arkadiusz Szymański. Spotkanie miało na celu poznanie potrzeb młodzieży z naszej miejscowości. W Sali Wiejskiej zgromadziło się ponad 30 osób, które reprezentowały młodzież w różnych przedziałach wiekowych. Było to pierwsze tego rodzaju spotkanie i dlatego bardzo ucieszyła nas frekwencja. Problemy, które były poruszane przez młodzież to m.in.:

- zorganizowanie świetlicy dla młodzieży z dostępem do Internetu

- zorganizowanie sekcji sztuk walk dla młodzieży

- wykorzystanie sali gimnastycznej w Niepruszewie

- udostępnianie Sali Wiejskiej dla młodzieży

            Sołtys wsi odpowiadając wspólnie z p. Arkiem na postawione pytania i sugestie zaznaczył przede wszystkim, iż spełnienie postulatów młodzieży będzie ściśle uzależnione od ich zachowania na terenie miejscowości. Jeżeli nie będzie dochodziło do jakichkolwiek aktów niszczenia mienia społecznego oraz do innych zachowań budzących społeczny sprzeciw, postulaty młodzieży będą sukcesywnie spełnianie. Wystąpienie jednak takiego zdarzenia spowoduje automatyczne zablokowanie wszelkich działań na rzecz młodych ludzi.

            Jeżeli chodzi o konkretne plany, to:

- zostanie zorganizowana sekcja sztuk walki w technice Krav Maga (spotkanie organizacyjne w tej kwestii na początku 2008r.)

- zorganizowana grupa młodzieży chętna do korzystania z sali gimnastycznej będzie miała taką możliwość. Terminy i zasady korzystania będą ustalone na spotkaniu przedstawicieli młodzieży oraz członków Rady Sołeckiej z Dyrektorem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Niepruszewie, który administruje obiektem

- Sala Wiejska jest przeznaczona również na aktywność młodzieży, dlatego nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań na organizowanie w niej dyskotek itp.

            Na spotkaniu poruszona też została kwestia strony internetowej, która jest dla młodych ludzi źródłem wielu informacji. Dlatego też będzie ona sukcesywnie poszerzana o kolejne cenne informacje.

            Na zakończenie spotkania została złożona przez sołtysa wsi deklaracja, iż takie spotkania będą miały miejsce przynajmniej dwa razy w roku.

 

            SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA PRZYBYCIE NA SPOTKANIE.